Курси з електробезпеки

Курси з електробезпеки

Під електробезпекою розуміється система організаційних і технічних заходів і засобів, що забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики.

А якщо вас цікавлять курси з електробезпеки, переходьте на сайт budenergoatom.com.ua.

Що таке електротравма і травматизм?

Електротравми називається травма, викликана впливом електричного струму або електричної дуги. Явище, що характеризується сукупністю електротравм, називається електротравматизму.

Що розуміється під вогнищем електротравм або вогнищем електротравматизму?

Під осередком електротравм або вогнищем електротравматизму розуміється та чи інша тимчасова або постійна ситуація при експлуатації електроустановок, коли мають місце аналогічні, схожі випадки електропоразки.

Курси з електробезпеки

Яке основна відмінність електротравматизму від інших видів виробничих і побутових травм?

Число травм, викликаних електричним струмом, порівняно невелика і складає до 3% загальної кількості нещасних випадків.

Інша картина розкривається при розгляді тільки смертельних нещасних випадків. Якщо в середньому по народному господарству близько 13% смертельних нещасних випадків падає на ураження електричним струмом, то в окремих галузях спостерігається збільшення до 30-40%.

Значна частина постраждалих переходить на інвалідність. Є дані і про віддалені наслідки електротравматизму, що виражаються в зміні нервнопсіхіческой сфери, схильності до окремих видів захворювання і т. Д.

В чому полягає основна небезпека ураження електричним струмом?

Для виявлення на відстані електричного струму у людини немає спеціальних органів почуттів. Неможливо без спеціальних приладів відчути, чи знаходиться дана частина установки під напругою до тих пір, поки електрична енергія не перетвориться в енергію іншого виду (наприклад, в світлову — іскріння) або поки людина сама не потрапить під напругу.

Електричний струм не має запаху, кольору і діє безшумно. Нездатність організму людини виявляти його до початку дії призводить до того, що працюють часто не усвідомлюють реальною небезпеки і не приймають вчасно необхідних захисних заходів. Небезпека ураження електричним струмом посилюється ще і тим, що потерпілий не може надати собі допомогу. При невмілому наданні допомоги може постраждати і той, хто намагається допомогти.

Які причини електротравматизму?

Відповідно до «Методичних вказівок з розслідування виробничого електротравматизму» причини електротравм поділяються на технічні, організаційно-технічні, організаційні та організаційно-соціальні.

До технічних причин належать: невідповідність електроустановок, засобів захисту і пристосувань вимогам безпеки та умовам застосування, пов’язане з дефектами конструкторської документації, виготовлення, монтажу і ремонту; несправності установок, засобів захисту і пристосувань, що виникли в процесі експлуатації.

Курси з електробезпеки

До організаційно-технічних причин слід відносити недотримання технічних заходів безпеки, які повинні здійснювати споживачі на стадії експлуатації (обслуговування). До організаційно-технічних причин відносяться, крім того, несвоєчасна заміна справного або застарілого обладнання і використання установок, не прийнятих в експлуатацію в передбаченому порядку (в тому числі саморобних).

До організаційних причин електротравм слід відносити невиконання або неправильне виконання організаційних заходів безпеки. Організаційною причиною електротравм є також невідповідність роботи завданням.

До організаційно-соціальних причин електротравм відносяться:

  • робота в надурочний час (в тому числі робота по ліквідації наслідків аварій);
  • невідповідність роботи спеціальності; порушення трудової дисципліни;
  • допуск до роботи в електроустановках осіб віком до 18 років;
  • залучення до роботи осіб, які не оформлених наказом про прийом на роботу в організацію;
  • допуск до роботи осіб, які мають медичні протипоказання.